Списък – първо класиране в 1 клас

Списък – първо класиране в 1 клас

      Списък на учениците приети в 1 клас на първо класиране в НУ „Цани Гинчев“ за учебната 2021/2022 г.   научете повече от тук…

Свободни места

І клас – 12
ІІ клас – 1
ІІІ клас – 0
ІV клас – 2
 
Срок за приемане на документи за ІІ – ро класиране – 17.06.2021 до 18.06.2021 г.
Обявяване на останалите свободни места на 21.06.2021 г. – попълването им се извършва в срок до 15.09.2021 г.