Прием първи клас

Прием първи клас

ПРИЕМ за I-ви КЛАС 2022/2023 учебна година

     Уважаеми родители и ученици, 

       safe_image.php Ние, учителите от НУ „Цани Гинчев“ гр.Бяла Слатина знаем, колко е важно всеки първи трепет да бъде обграден с грижовност, внимание, търпение, много обич и, разбира се, професионална компетентност и умения да обучаваш, възпитаваш и напътстваш.  Знаем, че бъдещето се гради от добре подготвени, владеещи богатството и изразителността на българския език, знаещи и можещи хора, усвоили езика на нашите мисли – математиката – науката , дала на древните учени възможността да търсят връзки, да измерват разлики и да превеждат истината на хиляди езици, в безброй времена, науката, която ни учи да мислим логически.

      Заедно с овладяването на минимума, залегнал в държавните образователни изисквания, нашите ученици имат възможността непрекъснато да разширяват, надграждат  и обогатяват своите познания и опит, ръководени от висококвалифицирани учители, използващи нови технологии в образованието.

       За да се изгради Вашето дете като съвременна личност, предлагаме:

  • ИУЧ /Избираеми учебни часове/: Български език и литература, Математика, Информационни технологии, Родинознание, Човекът и природата, Човекът и обществото
  • ФУЧ  /Факултативни учебни часове/: Английски език, Художествено слово, Математика, Изобразително изкуство

        За улеснение на ангажираните родители в училището са създадени условия за целодневно организация на учебния ден. ТЯ се осъществява в  групи за целодневна организация на учебния ден в 1-4 клас: вариант 1 – задължителните учебни предмети се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а часовете за самоподготовка – след обяд. Идеята е децата посредством образователни и занимателни игри да упражняват и прилагат практически придобитите знания, умения и компетентности, да се занимават с изкуство, да спортуват или да посещават културни събития .

За целите на целодневната организация се прилагат:

  • организиран отдих и физическа активност, които се провеждат в просторен физкултурен салон или на спортната площадка , намираща се в двора на училището.

     Под контрола на учителя на група и при хубаво време, за децата се организират колективни и спортни игри на спортната площадка, а когато времето е лошо и не позволява да играят навън, те общуват активно в занималните, рисуват, творят, играят със занимателни игри или извършват други образователни дейности в компютърния кабинет, гледат презентации по учебния материал в кабинет оборудван   с компютри и мултимедийна дъска. Във всяка класна стая / занималня има мултимедийни проектори, които се използват за онагледяване на учебния материал.

  • самоподготовка  това е времето, когато децата имат възможност да упражнят новите си знания , или да ги затвърдят, като едновременно с това е предвидено време за физически занимания, отдих, занимания по интереси.
  • занимания по интереси, които се провеждат в компютърния кабинет, в класните стаи или в специално оборудвано помещение с богат набор от материали, определени за занимални на групите – след обяд.

Физкултурният салон и просторните и светли помещения за отдих между часовете, дават възможност за пълноценен релакс на учениците.

Подготовката на Вашето дете в НУ „Цани Гинчев“ в занималните е след края на последния учебен час. За учениците са създадени условия за обедно хранене в училищния стол. За пътуващите ученици само от населени места, в които са закрити училищата, обедното хранене е безплатно.  

Учениците получават безплатни закуски, плод, мляко и мед, осигурени по схема „Училищен плод и мляко“. На учениците от закритите училища е осигурен безплатен превоз с училищни автобуси. Придружават ги дежурни учители, които отговарят за сигурността на децата Ви по време на пътуването им от дома до училище и обратно.  Децата са под грижите на опитни педагози до 17,30 часа.

       УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Всеки път започва с първата крачка. Ще бъдем щастливи, ако изберете да вървим заедно по този път, подкрепяйки Вашите деца. Цялото училище очаква най-малките ни ученици – първокласниците. Надяваме се заедно, в партньорски отношения, да преминем успешно през трудното поле на знанието.

Записване на приетите ученици на първо класиране – 09.06.2022г. и 10.06.2022г.

Свободните места след първото класиране ще бъдат обявени на 10.06.2020г. до 17.30 часа.

Свободни места за учебната 2022/2023година:

  • 1 клас –  44 ученици;
  • 2 клас –  2 ученици;
  • 3 клас –  0 ученици;
  • 4 клас –  0 ученици.