Избор на родители 2022

Избор на родители 2022

Избор на родители за участие в Общо събрание за избор на членове на Обществен съвет

ПОКАНА

 ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

 ОТ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ЦАНИ ГИНЧЕВ“, ГРАД БЯЛА СЛАТИНА

                                            Уважаеми родители,

   obsht_savetРъководството на НУ „Цани Гинчев“ Ви кани по време на родителските срещи, които ще се състоят до 12.10.2022 г. (от I до IV клас) по покана на класните ръководители в сградата на училището в съответните класни стаи,  да проведете събрание на родителите със следния дневен ред:

Избор сред родителите за представители на класа, които да участва в Общото събрание на родителите за избор на членове на Обществен съвет на НУ „Цани Гинчев“.

    Общото събрание е насрочено за 22.11.2022 г. от 17.30 часа в сградата на училището – СТЕМ кабинет.

    За избора на родители-представители на всеки клас, класният ръководител ще състави протокол, към който ще се приложат подписи на присъстващите родители. В избора на представители може да участва само по един родител на ученик.

    Правомощията на Обществения съвет са подробно посочени в Правилника за дейността на НУ „Цани Гинчев“ , който е публикуван на сайта на училището.

    Моля, за активното Ви присъствие и участие в избор на родители-представители в Общото събрание на родителите за избор на Обществен съвет на НУ „Цани Гинчев“.

С уважение,

Силвия Кръстева,

Директор на НУ „Цани Гинчев“, гр. Бяла Слатина