Графици 16.03.2020 – 27.03.2020

Графици 16.03.2020 – 27.03.2020

СЕДМИЧЕН ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ I „а“ КЛАС ЗА ПЕРИОДА ОТ 16.03.2020г ДО 27.03.2020г

СЕДМИЧЕН ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ I „б“ КЛАС ЗА ПЕРИОДА ОТ 16.03.2020г ДО 27.03.2020г

СЕДМИЧЕН ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ II „а“ КЛАС ЗА ПЕРИОДА ОТ 16.03.2020г ДО 27.03.2020г

СЕДМИЧЕН ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ II „б“ КЛАС ЗА ПЕРИОДА ОТ 16.03.2020г ДО 27.03.2020г

СЕДМИЧЕН ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ III „а“ КЛАС ЗА ПЕРИОДА ОТ 16.03.2020г ДО 27.03.2020г

СЕДМИЧЕН ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ III „б“ КЛАС ЗА ПЕРИОДА ОТ 16.03.2020г ДО 27.03.2020г

СЕДМИЧЕН ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV „а“ КЛАС ЗА ПЕРИОДА ОТ 16.03.2020г ДО 27.03.2020г

СЕДМИЧЕН ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV „б“ КЛАС ЗА ПЕРИОДА ОТ 16.03.2020г ДО 27.03.2020г