1 клас 2021/2022

1 клас 2021/2022

За учебната 2021/2022г. в Начално училище „Цани Гинчев“ ще бъдат формирани 2 паралелки :

     I “А” клас – класен ръководител Нина Антонова – непрофилирана паралелка, с разширена подготовка по български език и литература и математика и допълнителна подготовка  по английски език  или компютърни технологии  – 22 ученици ;

    I “Б” клас – класен ръководител Веселка Георгиева – непрофилирана паралелка, с разширена подготовка по български език и литература и математика и допълнителна  подготовка по английски език  или компютърни технологии  – 22 ученици;

    Група за целодневна организация на учебния ден – учител на група Мария Цветкова – 1 група – 25 ученици.

    Заявление за участие в класиране на прием в първи клас се приемат  в срок до 31.05.2021г.