Заповед мерки COVID – 19

Заповед мерки COVID – 19

       На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от  … научете повече от тук…

     СПИСЪК на антигенните тестове за самотестуване от назофарингеален или орофарингеален секрет на територията на Република България  … научете повече от тук…

     Декларация за сгласие /Приложение №2/ …изтеглете от тук..