1 клас 2023/2024

1 клас 2023/2024

Информация за родители на първокласници за учебната 2023/2024 година

За учебната 2023/2024г. в Начално училище „Цани Гинчев“ ще бъдат формирани 2 паралелки :

     I “А” клас – класен ръководител Магдалена Цветкова– непрофилирана паралелка с елементи на Монтесори педагогика, с разширена подготовка по български език и литература и математика и допълнителна подготовка  по английски език  или компютърни технологии  – 22 ученици ;

    I “Б” клас – класен ръководител  Даниела Георгиева – непрофилирана паралелка, с разширена подготовка по български език и литература и математика и допълнителна  подготовка по английски език  или компютърни технологии  – 22 ученици;

    Група за целодневна организация на учебния ден – учител на група Снежинка Николова – 1 група – 25 ученици.

    Заявление за участие в класиране на прием в първи клас се приемат  в срок до 31.05.2023г.

Необходими документи:

  1. Заявление по образец… изтеглете от тук…
  2. Удостоверение за училищна готовност – оригинал /при записването на ученика/;
  3. Акт за раждане /копие/.