„Да върнем природата в училищния двор“

„Да върнем природата в училищния двор“

     НУ “Цани Гинчев“ ще реализира спечелен  проект „Да върнем природата в училищния двор“ към  МОСВ. Стойността на проекта е 4975 лв. В двора на училището ще се изгради екокът  с  класна стая на открито, опитно поле и място за игра и отдих на децата. Целта е да се изгради съвременно съоръжение за практически дейности и да се формира екологична култура у учениците. Начало на проекта –месец май, край на проекта-месец октомври.