Избор на родители 2019

Избор на родители 2019

Избор на родители за участие в Общо събрание за избор на членове на Обществен съвет

ПОКАНА

 ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НУ „ЦАНИ ГИНЧЕВ“,

ГР. БЯЛА СЛАТИНА:

Уважаеми родители,

obsht_savet    Ръководството на НУ „Цани Гинчев“ Ви кани по време на родителските срещи, които ще се състоят до 04.11.2019 г. (от I до IV клас) по покана на класните ръководители в сградата на училището в съответните класни стаи,  да проведете събрание на родителите със следния дневен ред: Избор сред родителите за представители на класа, които да участва в Общото събрание на родителите за избор на членове на Обществен съвет на НУ „Цани Гинчев“.

    Общото събрание е насрочено за 18.11.2019г. от 17.00 часа в сградата на училището – учителската стая.

    За избора на родители-представители на всеки клас, класният ръководител ще състави протокол, към който ще се приложат подписи на присъстващите родители. В избора на представители може да участва само по един родител на ученик.

    Правомощията на Обществения съвет са подробно посочени в Правилника за дейността на НУ „Цани Гинчев“ , който е публикуван на сайта на училището.

    Моля, за активното Ви присъствие и участие в избор на родители-представители в Общото събрание на родителите за избор на Обществен съвет на НУ „Цани Гинчев“.

Силвия Кръстева,

Директор на НУ „Цани Гинчев“