График на дейностите 2023/2024

График на дейностите 2023/2024

График на дейностите за прием в първи клас за учебната 2023/2024 година

Дейност Срок
Подаване на заявления за записване по образец на училището 01.04.23 г. – 31.05.23 г.
Разглеждане на заявленията и изготвяне на списъка на учениците за първо класиране 06.06.23 г.- 09.06.23 г.
Обявяване на списъка на класираните ученици – първо класиране 12.06.23 г.- 08.00 ч.
Записване на класираните ученици за първи клас, само с оригиналите на удостоверението за завършена подготвителна група 13 и 14.06.23 г.  

от 08.00 ч. до 17.00 часа

Обявяване на свободни места след първото. За свободни се считат местата, необходими до достигане на максималния брой ученици в паралелката.  15.06.23 г.
Попълване на свободните места за записване след второ класиране, чрез подаване на заявления за записване 16 до 19.06.23 г.  

от 08.00 ч. до 17.00 часа

Обявяване на останалите свободни места за трето класиране 20.06.23 г. – 17.00 ч.
Попълване на  свободните места-трето класиране.  21.06.23 г.  – 15.09.23 г.