Химн

Химн

        znak          музика: Цветан Бозайников                        cani
   текст: Цветан Близнаков
 
Със името на Цани Гинчев
към наука ний вървим!
И в родината свободна
нов живот ще изградим.
 
припев:
Ний всички носим твоето име
с гордост, знание и любов!
Родината щастлива ний градиме,
и учим се и крачим във възход!
 
В любимата ни сграда,
ковачница на бъднина,
учат се децата млади
и вървят към светлина!
 
Ти посочи пътя славен,
към наука и прогрес!
Ти сърцата ни запали
затова те славим днес!