Клуб „Информационни технологии“

Клуб „Информационни технологии“

    На клуб „Информационни технологии“ по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ бе дадена възможност да продължи своята дейност в електронна среда. Участниците – ученици от 4а и 3б клас, въпреки трудностите, могат да се похвалят с добри резултати.