НП „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА„ 2022

НП „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА„ 2022

Във връзка с кандидатстването по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА„ на Министерството на образованието и науката.

Целта на НП „Заедно в изкуствата и спорта“ е да подпомогне формирането в учениците на умения за екипна работа чрез участието им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

научете повече от тук…