1 клас 2020/2021

1 клас 2020/2021

За учебната 2020/2021 в Начално училище „Цани Гинчев“ ще бъдат формирани 2 паралелки :

     I “А” клас – класен ръководител Стела Йотова – непрофилирана паралелка, с разширена подготовка по български език и литература и математика и допълнителна подготовка  по английски език  или компютърни технологии  – 22 ученици ;

    I “Б” клас – класен ръководител Пенка Илиева – непрофилирана паралелка, с разширена подготовка по български език и литература и математика и допълнителна  подготовка по английски език  или компютърни технологии  – 22 ученици;

    Група за целодневна организация на учебния ден – учител на група Христо Русинов – 1 група – 25 ученици.

    Заявление за участие в класиране на прием в първи клас се приемат  в срок до 31.05.2020г.

Списък на учениците приети в първи клас на първо класиране за учебната 2020/2021…от тук…