„Моят безопасен път“

„Моят безопасен път“

     В НУ „Цани Гинчев“ се осъществява проект „Моят безопасен път“ със съдействието на Сдружение „Първи юни“ и Фондация „Америка за България“ на стойност 4683,00 лв. Началото на проекта е месец април, края на проекта е месец октомври. Целта е да се изгради площадка по БДП, на която ще се провеждат практически занимания в часовете. До сега се почисти и изравни терена за площадката. В момента се осъществява изграждането й с помощта на ОП „Чистота и строителство“ и доброволци.