Знаме

Знаме

zname1

Със името на Цани Гинчев

към наука ний вървим!

И в родината свободна

нов живот ще изградим.