„Сцена на открито“

„Сцена на открито“

    В НУ “Цани Гинчев“ се реализира проект „Сцена на открито“ съвместно с Обществен дарителски фонд “Участвам – дарявам – променям “ гр.  Бяла Слатина. Общата стойност на проекта е 4 289лв. Финансирането от фонда е в размер на 2 500лв.

     По проекта изградихме сцена на открито, на която учениците представят своите таланти, съобразявайки се със сложната епидемична обстановка. Сцената е сгъваема на три нива и  лесно се съхранява при лоши метеорологични условия под изграден навес.

снимки от тук…