Графици – 22.03. – 31.03.2021г.

Графици – 22.03. – 31.03.2021г.

График на часовете за провеждане на обучение в електронна среда с учениците от 1 „а“ клас за периода 22.03.2021 до 31.03.2021 …. от тук…
График на часовете за провеждане на обучение в електронна среда с логопед за периода 22.03.2021 до 31.03.2021 …. от тук…
График на часовете за провеждане на обучение в електронна среда с учениците от 1 „б“ клас за периода 22.03.2021 до 31.03.2021 …. от тук…
График на часовете за провеждане на обучение в електронна среда с учениците от 2 „а“ клас за периода 22.03.2021 до 31.03.2021 …. от тук…
График на часовете за провеждане на обучение в електронна среда с учениците от 2 „б“ клас за периода 22.03.2021 до 31.03.2021 …. от тук…
График на часовете за провеждане на обучение в електронна среда с учениците от 3 „а“ клас за периода 22.03.2021 до 31.03.2021 …. от тук…
График на часовете за провеждане на обучение в електронна среда с учениците от 3 „б“ клас за периода 22.03.2021 до 31.03.2021 …. от тук…
График на часовете за провеждане на обучение в електронна среда с учениците от 4 „а“ клас за периода 22.03.2021 до 31.03.2021 …. от тук…
График на часовете за провеждане на обучение в електронна среда с учениците от 4 „б“ клас за периода 22.03.2021 до 31.03.2021 …. от тук…
График на часовете за провеждане на обучение в електронна среда с учениците от ГЦОУД за периода 22.03.2021 до 31.03.2021 …. от тук…
График на часовете за провеждане на обучение в електронна среда с педагогически съветник за периода 22.03.2021 до 31.03.2021 …. от тук…