Втори клас

Втори клас

2 „а“ клас с класен ръководител – г-жа Веселка Георгиева

2 „б“ клас с класен ръководител – г-жа Нина Антонова