НП „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА„ 2023

НП „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА„ 2023

Във връзка с кандидатстването по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА„ на Министерството на образованието и науката.

Целта на НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ е да осигури условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

Научете повече от тук…