24.09.2021 – Ден на спорта

24.09.2021 – Ден на спорта

      Ден, пълен със спорт, с действия, с радост, танци и много обич! Бъдете активни не само в Европейския ден на спорта в училище, а всеки ден! – това е призивът на близо 170 ученици от НУ „Цани Гинчев“- гр. Бяла Слатина.