Покана 2019

Покана 2019

                                                     Директорът

    на НУ “Цани Гинчев“ Ви кани да участвате в учредяването на Обществен съвет в НУ “Цани Гинчев“ на 18.11.2019 г. в учителската стая от 17.00 ч.

Дневен ред:

  1. Запознаване с дейността на обществения съвет, съобразно Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
  2. Избор на членове на обществения съвет в НУ “ Цани Гинчев“.