Първи клас

Първи клас

1 „а“ клас с класен ръководител г-н Христо Русинов

1 „б“ клас с класен ръководител г-н Радиум Тутовски