Обществен съвет

Обществен съвет

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

към НУ “ Цани Гинчев“ гр. Бяла Слатина

2020г.

РЕДОВНИ членове:

1. Цветелина Христова – председател
2. Десислава Василева
3. Поля Боримечкова
4. Мария Георгиева

5. Весна Павлова– представител на Община Бяла Слатина