Графици – 30.11.20 – 21.12.20г.

Графици – 30.11.20 – 21.12.20г.

График на часовете за провеждане на обучение в електронна среда с учениците от 1 „а“ клас за периода 30.11.2020 до 21.11.2020 …. от тук…
График на часовете за провеждане на обучение в електронна среда с учениците от 1 „б“ клас за периода 30.11.2020 до 21.11.2020 …. от тук…
График на часовете за провеждане на обучение в електронна среда с учениците от 2 „а“ клас за периода 30.11.2020 до 21.11.2020 …. от тук…
График на часовете за провеждане на обучение в електронна среда с учениците от 2 „б“ клас за периода 30.11.2020 до 21.11.2020 …. от тук…
График на часовете за провеждане на обучение в електронна среда с учениците от 3 „а“ клас за периода 30.11.2020 до 21.11.2020 …. от тук…
График на часовете за провеждане на обучение в електронна среда с учениците от 3 „б“ клас за периода 30.11.2020 до 21.11.2020 …. от тук…
График на часовете за провеждане на обучение в електронна среда с учениците от 4 „а“ клас за периода 30.11.2020 до 21.11.2020 …. от тук…
График на часовете за провеждане на обучение в електронна среда с учениците от 4 „б“ клас за периода 30.11.2020 до 21.11.2020 …. от тук…
График на часовете за провеждане на обучение в електронна среда с учениците от ГЦОУД – 1 – 4 клас за периода 30.11.2020 до 21.11.2020 …. от тук…