Училищен екип

Училищен екип

      Ние, учителите от НУ „Цани Гинчев“ – гр. Бяла Слатина, добре знаем, че бъдещето се гради от високо подготвени, владеещи езици, усвоили съвременни технологии, здрави, добре възпитани и морални личности. Заедно с овладяването на минимума, залегнал в държавните образователни изисквания, нашите ученици имат възможността непрекъснато да разширяват, надграждат и обогатяват своите познания и опит, ръководени от висококвалифицирани преподаватели, използващи нови технологии в образованието.

      Подкрепян от все повече институции, училищният екип полага усилия за гарантиране на сигурно, спокойно и сериозно училищно всекидневие, поощрява усилията и успеха на всеки ученик.