Училището

Училището

 

                                                             

  „…Учете се, бря хора, учете се, школа откривайте…“

    ИСТОРИЯ

      В Бяла Слатина през 1882 година се е строяло училище, когато там е бил Окръжен инспектор Цани Гинчев. Инженери, проектанти не е имало и затова майстори-строители са отмервали с колчета площта, върху която е трябвало да се построи училищната сграда. Но инспекторът Цани Гинчев не бил доволен от размерите на училището – малко му се виждало за умножаващите се ученолюбиви млади поколения. И понеже друго средство за уголемяване на сградата не е намерил, той станал през нощта и разместил колчетата по-надалече – надлъж и шир.

      Така училищната сграда е била започната и удвоена с „измамата“ на самия училищен инспектор. Признателните граждани нарекли училището на Цани Гинчев.

СЕГА

      Едно училище, разположено в центъра на града, с непрекъснато обновяващ се интериор и екстериор. Осем класни стаи, физкултурен салон и компютърен кабинет, предназначени да предложат оптимални условия за сътрудничество и взаимодействие. Един многолик живот, отворен към заобикалящата училище среда и към създаване на най-добри възможности за успех на учениците.

  УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА

1. Обучение по чужди езици /Задължителна подготовка – ЗП и Факултативни учебни часове –  ФУЧ/.
2. Факултативни учебни часове /ФУЧ/ – Математика.
3. Факултативни учебни часове /ФУЧ/ – Изобразително изкуство.
4. Факултативни учебни часове /ФУЧ/ – Художествено слово.
5. Участие на учениците в разнообразни училищни, регионални и национални конкурси, олимпиади, състезания, празници.
6. Сборна група.
7. Целодневно обучение.

ХРОНИКА

1882г. – Построена е първата сграда.

1891г. – Училището става трикласно районно училище.

1947г. – Построена е сегашната сграда.

1957г. – Училището е наградено с орден „Кирил и Методий“ III степен.

1960г. – Става самостоятелно начално училище.

1963г. – Училището е обявено от МНП за базово училище за експериментиране на предметната система.

1970г. – Училището е наградено с орден „Кирил и Методий“ I степен.

1976г. – НУ „Цани Гинчев“ е домакин на практическа конференция за обсъждане на резултатите от въвеждането на нова учебна система.

1986/87г.- Училището е включено в национална програма за изследване на умственото и физическото развитие на учениците от I до III клас.

1993г. – Обучението включва и IV клас.

1998г. – Въведено е ранно чуждоезиково обучение по английски език от I клас.

1999г. – Училището е включено в национална програма „Училищен тенис“ към БФ по тенис.

2005г. – Училището е оборудвано с компютърен кабинет със съвременни компютърни техники по проект i-клас. Същата година е въведено обучение по СИП – Работа с компютри и информационни технологии.

2006/07г.- Започва обучение от I клас по ЗИП – Работа с компютри и информационни технологии. Използва се програмата „Comenius Logo“.

2008г. – Първото средищно начално училище в Община Бяла Слатина.

2010г. – Започва работа по проект „Подобряване качеството на образованието средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

2011г. – В часовете вече се използва… Mouse Mischief – един компютър – много мишки…

2013г. – Започва работа по проект „Квалификация на педагогическите специалисти“.

2014г. – Спечелен проект от Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище“.

2015г. – Проведен училищен и Общински кръг на викторината „Чети! Сподели! Бъди крачка напред!“ Отбор „Знайко“от нашето училище се представи достойно и спечели второ място.

2016г. – Първо място на Областния кръг на викторината „Чети! Сподели! Бъди крачка напред!“.

През тази година училището работи по четири проекта: „Учим, като играем в училищния двор“, „Нов шанс за успех“ и „Схема училищен плод“.

2017г. – Открита е площадката в училищния двор по проекта „Учим, като играем в училищния двор“.

Обновена бе инфраструктурата на училищната сграда и училищния двор по проекта „Имам обновено и модерно училище“.

Спечелен бе и проекта „Нов шанс за успех“.

2018г. – Спечелен бе проект „Музейко“.

Спечелен проект „Сцена на таланта“, който се осъществява по програмата за малки проекти на фондацията Америка за България и сдружение „Първи юни“.

2019г. –  Спечелен бе проект „Музейко“. 40 ученици бяха наградени  с екскурзия до София, където посетиха „Детски научен център – Музейко“ и Детски център „Боби и Кали“.

НУ „Цани Гинчев“ – домакин на общинския кръг „Чети! Сподели! Бъди крачка напред!“

137 години от основаването на НУ „Цани Гинчев“

Проект „Библиотеката – прозорец към света“, реализиран със съдействието на Обществен дарителски фонд „Участвам – дарявам – променям“, Бяла Слатина и Сдружение „Първи юни“

Четвърта поредна победа на състезанието „Бързи, смели, сръчни“, организирано от Община Бяла Слатина

2020г. – Успешно приключи реализацията на поредния проект-„Да върнем природата в училищния двор“, спечелен от екипа на НУ „Цани Гинчев“, Бяла Слатина. Сърдечни благодарности на всички доброволци, които отделиха от времето си, за да помогнат да направим още едно кътче от училищния двор, привлекателно място за учене и почивка!

Вече можем да се похвалим със своята „зелена“ класна стая. Благодарим на русенската фирма Оранжерии И Парници Нокси-93 ЕООД, която ни подари тази оранжерия. В нея ще се грижим за насажденията и ще изучаваме богатия растителен свят.

Начално училище „Цани Гинчев“ Бяла Слатина е сред класираните в първи етап на Националната програма „Изграждане на STEM среда“ , Малка категория – за училище с под 300 ученици. Успех на всички класирани!

2021г. –  Екипът на Начално училище „ Цани Гинчев“ разработи и спечели проект „ Сцена на открито“ към Обществен дарителски фонд „ Участвам, дарявам, променям“- Бяла Слатина на стойност 4 289 лева. Финансирането от фонда е 2 500 лева, а останалото е собствен финансов и нефинансов принос на училището.

Проектната дейност в нашето училище завърши с екскурзия до град Велико Търново. Тя е награда за учениците от участието им в конкурса „Доброто, което направих“ на Община Бяла Слатина . На хълма Царевец вървяхме по стъпките на великите български владетели от Втората българска държава. В очите на децата се четеше любопитство от преплитането на история и легенда. Вълнуващо приключение бе посещението в Музея на илюзиите.

Вдъхновени от видяното ще продължи работата по проекта „Най-красивите места в България“ и през лятната ваканция.

НП „Изграждане на STEM среда в училище“

Екипът на НУ „Цани Гинчев“ продължава с усилията си за създаване на модерна , мотивираща и здравословна училищна среда, която стимулира личния потенциал на всеки наш ученик. Благодарение на реализацията на проект по НП „Изграждане на STEM среда в училище“, която вече тече, всички деца ще имат удоволствието да работят с най-съвременните дигитални устройства, уреди и пособия, с които ще бъдат оборудвани класните стаи на бъдещите първокласници.

2022г. –