Прием първи клас 2024/25г.

Прием първи клас 2024/25г.

За учебната 2024/2025г. в Начално училище „Цани Гинчев“ ще  бъдат формирани 2 паралелки :

     I „а“ клас – иновативна непрофилирана паралелка с елементи на Монтесори педагогика, с разширена подготовка по български език и литература и математика и допълнителна подготовка  по английски език  или компютърни технологии  – 22 ученици;     

 I „б“ клас – непрофилирана паралелка, с разширена подготовка по български език и литература и математика и допълнителна подготовка  по английски език  или компютърни технологии  – 22 ученици;

    Група за целодневна организация на учебния ден – 1 група – 25 ученици.

    Заявление за участие в класиране на прием в първи клас се приемат  в срок до 31.05.2023г.

Необходими документи:

  1. Заявление по образец
  2. Акт за раждане /копие/.
  3. Удостоверение за училищна готовност – оригинал /при записването на ученика/;