1 клас 2022/2023

1 клас 2022/2023

Информация за родители на първокласници за учебната 2022-2023 година

        За учебната 2022/2023г. в Начално училище „Цани Гинчев“ ще бъдат формирани 2 паралелки :

          I “А” клас – класен ръководител Радиум Андреев– непрофилирана паралелка, с разширена подготовка по български език и литература и математика и допълнителна подготовка  по английски език  или компютърни технологии  – 22 ученици ;

          I “Б” клас – класен ръководител  Христо Русинов – непрофилирана паралелка, с разширена подготовка по български език и литература и математика и допълнителна  подготовка по английски език  или компютърни технологии  – 22 ученици;

         Група за целодневна организация на учебния ден – учител на група Дора Соколарска – 1 група – 25 ученици.

         Заявление за участие в класиране на прием в първи клас се приемат  в срок до 31.05.2022г.

Необходими документи:

  1. Заявление по образец… изтеглете от тук…
  2. Удостоверение за училищна готовност – оригинал /при записването на ученика/;
  3. Акт за раждане /копие/.