„Имам модерно и обновено училище“

„Имам модерно и обновено училище“

      „Имам обновено и модерно училище“ –  Проектното предложение предвижда осигуряване на модерна, функционална, здравословна, достъпна и енергийно ефективна материалната база на НУ „Цани Гинчев“.  Оптимизиране на условията за целодневна организация на учебния процес чрез създаване на функционална и привлекателна среда в сградата на училището.

Имам модерно и обновено училище…виж повече от тук…

 

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България“ и Сдружение „Първи юни“